شعبه رفسنجان

شعبه رفسنجان در سال ۱۳۶۵ افتتاح گردیده و با بیش از سه دهه خدمت به مردم شریف رفسنجان، به عنوان تنها شرکت بیمه دولتی، کلیه امور مربوط به بیمه گذاران محترم را اعم از صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت را در همه رشته های بیمه ای انجام داده است و شهرستان های شهربابک، انار و همچنین بخش های نوق، کشکوئیه، کبوترخان، و سرچشمه تحت پوشش این شعبه می باشند.

بیمه ایران شعبه رفسنجان در حال حاضر با هفت پرسنل و بیش از سی واحد صدور بیمه نامه (نمایندگی) به صورت شبانه روز در خدمت اهالی محترم مناطق تحت پوشش می باشند.

آدرس: خیابان امام خمینی، جنب شورای حل اختلاف، ساختمان بیمه ایران

بیمه ایران شعبه رفسنجان

سید محمدرضا هاشمی


ریاست شعبه رفسنجان

حمید رضائی


معاونت اداری مالی شعبه رفسنجان

علیرضا شریفی


معاونت خسارت شعبه رفسنجان

عباس قربانعلیزاده


مسئول بایگانی و دبیرخانه

فاطمه برزگرحسینی


کارشناس اداره خسارت اموال

مهدیه معتمدی


کارشناس اداره خسارت اشخاص

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.