انجمن صنفی

مرتضی اسماعیلی


نایب رئیس انجمن صنفی استان کرمان

علی بنی اسدی


بازرس انجمن صنفی استان کرمان معاون انجمن صنفی رفسنجان

محمدرضا عباسی


ریاست انجمن صنفی رفسنجان

وحید رفیع زاده


خزانه دار انجمن صنفی رفسنجان

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.