انجمن صنفی

مرتضی اسماعیلی


نایب رئیس انجمن صنفی استان کرمان

علی بنی اسدی


ریاست انجمن صنفی رفسنجان بازرس انجمن صنفی استان کرمان

محمدرضا عباسی


معاون انجمن صنفی رفسنجان

وحید رفیع زاده


خزانه دار انجمن صنفی رفسنجان

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.