۱۴۰۱/۱۱/۱۳

طرح بیمه کارکنان وزارت نیرو

براساس قرارداد فی ما بین بیمه ایران و وزارت نیرو خدمات درمان تکمیلی کارکنان وزارت نیروبعهده بیمه ایران سپرده شده است. این طرح در ۱۲ شهریور ۸۶ مجدداً تمدید گردیده و کماکان ادامه دارد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.