۱۴۰۱/۱۱/۱۳

طرح بیمه انرژی

بر اساس قرارداد فی ما بین وزارت نفت و بیمه ایران طی یک کنسرسیوم بیمه ای به راهبریشرکت سهامی بیمه ایران کلیه حوادث مربوط به تأسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشور تحت پوشش بیمه ایران درآمده است. این بیمه نامه سالها درحال اجرا ست و در ۳۰ خرداد ۸۶ طی یک کنسرسیوم مجدادا تمدید گردیده است.

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.