انجمن صنفی

علی بنی اسدی


ریاست انجمن صنفی رفسنجان

محمدرضا عباسی


معاون انجمن صنفی رفسنجان

وحید رفیع زاده


خزانه دار انجمن صنفی رفسنجان

حسین آقاحسنی


دبیر انجمن صنفی استان کرمان

مرتضی اسماعیلی


بازرس انجمن صنفی استان کرمان

کلیه حقوق این سایت متعلق به انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران رفسنجان می باشد.